Åremødet 2017

Regionsledelsens beretning

 

Velkommen.


Pris på øl:
Pris på vand:

 

Dagsorden:

 

Mit år som ny regionsleder:

Jeg er blevet udfordret gennem året, men syntes alt i alt er det gået godt. Jeg skal selvfølgelig finde mine egne ben og stå på, men har støttet mig op af Anne som viseregionsleder samt resten af ledelsen.

 

Jeg vil gerne takke vores trænere, som gør en stor insats og bruger rigtigt meget tid, jeg føler vi har nogle meget engagerede trænere, som er vel forberedte når de møder op, stiller krave til deres kursister, og forventer noget af dem til næste gang.

 

Jeg vil endnu engang takke vores trofaste hjælpere, som står os bi ved vores arrangementer, jeg syntes, at der er en god stemning blandt hjælperne, jeg kunne godt tænke mig at få nye hjælpere på banen, så sørg for at trække nogen med, hvis i selv skal hjælpe, for der er ingen krav om , at man skal være erfaren.

 

En stor tak til vores terrænværter gennem året løb, en særlig tak til Betten og Ib for året rundt har deres terræn åbent for os.

Merete i Forneby skal have tak, for at vi må have vores ting hos hende og komme og gå som vi gør. 

 

Vi deltog i Hold DM på sydsjælland hvor, holdet var fyldt med energi og godt humør, de sammelede  sig flotte 34 point som rakte til en fin  9 plads. Tak for jeres insats.

 

I september blev der afholdt WT for Hold ved Fedet over 2 dage, hvor vi skulle stille med nogle hjælper, men lige som ved andre prøver er det svært at finde nogen til at hjælpe, men det lykkedes os af finde 6 MK., som ydede en god indsats ved prøven.

 

Status på medlemmerne:

Medlemer i alt : 123

Det er 7 mindre en sidste år. På landsplan er medlemstallene stigende vi ligger lige under 5000.

 

 

Planer i 2017:

 

Peter var bekymret for fremtiden sidste år, der kan jeg tildels også tilslutte mig.

Med hensyn til, at deltage i bestyrelsen, kan jeg kun give ham ret, der har vi en stor udfordring, som nogen gange virker demotiverende for os i regionsledelsen, der slet ingen opbakning er der.

Det samme gælder, hvis vi skulle tilbyde flere prøver el. ligende, for at efterkomme efterspørgslen fra vores medlemer, så de har mulighed for at få afprøvede deres hunde og for, at skabe balance i vores regnskabresultat, så er det bekymrende, at det er den samme trofaste skare vi trækker på hver gang. Hvis man ikke støtter op om regionen, ja så er der ingen region og bygge videre på, tænk over det. De lokale aktiviteter som vi har nu, er jeg ikke sikker på at det bliver det samme.

 

Vi skal til infomøde om ny  Basis-Instruktøruddannelse d. 4. feb hvor der vil blive gennemgået hvad den indeholder og hvordan det i praksis skal forgå, og til dette kan jeg sige at der på bugettet er sat en del penge af i form af kørsel og deltager gebyr, så vi investere nogle penge i vores trænere.

 

Jeg satte et mål i 2016 hvor jeg gerne ville have alle prøveleder på plads inde 2017, så vi ikke står i sidst øjeblik og skal finde en, dette er faktisk lykkes, så nu er det op til den enkelt prøveleder at få brikkerne på plads.

Hvis man skulle ha lyst til at være med til at lægge en prøve som ASS må man sige til, så vi kan få flere til at være prøveleder.

Vi håber forsat i vil støtte op om regionens prøver og skuer, man kan allerede nu melde sig til at være hjælper til disse ting, ved at gå på hjemmeside eller kontakte den pågældende prøve/skueleder, der ligger også nogle lister som man allerede nu kan skrive sig på.

 

Afsluttende vil jeg sige tak for sammearbejdet i regionsledelsen i 2016 tak til Anne og Per som er afgående regionsmedlemmer, og jeg håber vi får et godt samarbejde i den nye ledelse  i 2017.

 

25 års trofast medlems skab:

Flemming Thorsen  1/12 1992

 

 

Regionsleder Lolland-Falster 

Anders Steffensen

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster