Årsmøde

Landsbyen i Våbensted d. 17. januar 2017.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Referat.

 

Anders bød velkommen til 30 fremmødte medlemmer og mødet fortsatte ifølge dagsordenen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Ib Lyck.

Ib Lyck takkede for valget og ledte derefter årsmødet gennem punkterne.

 

Punkt 2: Valg af referent.

Anne Funch.

 

Punkt 3: Valg af 2 stemmetællere.

Pia Pedersen og Peter Rasmussen.

 

Punkt 4: Ledelsen aflægger beretning til godkendelse, samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.

 

Beretningen fremlægges af formanden for klubben og formændene for diverse udvalg. Beretningerne kan læses i fuld længde på Hjemmesiden.

 

Formand Anders Hasgaard Steffesen:

 

Anders fortalte, at han som ny formand var blevet udfordret gennem året, men synes også det var gået godt.

 

Anders takkede regionens trænere, som gør en stor og engageret indsats. Han uddelte en stor tak til trofaste hjælpere, og udtrykte ønsket om, at få flere nye hjælpere med på banen. En stor tak lød også til terrænværter og specielt Ib og Betten, for at stille deres terræn til vores disposition. Stor tak også til Merete for at huse vores lager og materialer.

 

Status for medlemmer pt. 123 medlemmer, hvilket er 7 mindre end sidste år.

 

Da der ikke var spørgsmål, stillede Ib videre til:

 

Træningsudvalgsformand Annette Olsen:

 

Annette fortalte, at 154 hunde i årets løb havde deltaget på træningspladserne. Fordelt med 19 hvalpe, 29 brugsprøve/lydighed, 30 basis, 51 åben/ åben vinder, 6 unghunde. Halvdagstræning 13 og heldagstræning 8.

 

Der har været 3 træningspas gennem året, 2 om foråret og 1 efterår. Dog blev der i år oprettet et ekstra hvalpehold, da ejerne gerne ville have lidt mere at gå vinterpausen i møde med.

 

Der har gennem året været afholdt 2 trænermøder, hvor det bl.a. blev besluttet, hurtigere at henvise hunde og ejere til eksperthjælp, når der opstår problemer af ikke træningsmæssig karakter. Vi er trænere ikke adfærdsbehandlere.

 

Trænerne har været på 4 kurser: På Fyn med Karen Frost om hundens hjerne og læring, nervesystem og stress.  I Ringsted med Anette og Flemming fra DKK, på Fyn med Susanne Amnitzbøll , på træningsweekend hos Betten og et seminar med Irene Jarnvig. De 3 førstnævnte var udbudt af DRK.

 

Planlægning for 2017:

 

Vi har planlagt 3 træningspas og starter op medium februar. Med hensyn til unghunde mesterskab afventer vi og ser, om vi har hunde, der ønsker at træne til det. Spor starter op i marts.

 

Ingen spørgsmål og vi gik videre til

 

Prøveudvalgsformand Frede Hansen.

 

Vi har afholdt 3 prøver i 2016. C-prøve på Idalund d. 16. april med 55 deltagende hunde

 

Off.WT i Charlottenlund Skov d. 28. maj med 60 hunde.

 

B-prøve på Søholt Gods d. 24. september med 53 deltagende hunde.

 

I 2017 byder vi på 4 prøver:

 

Uoff. WT d. 22. april, Prøveleder Peter Rasmussen

 

Off.WT d. 27. maj. Prøveleder Andreas Nielsen

 

Markprøve Golden D. 27. august. Prøveleder Anders Steffesen.

 

B- prøve d. 30. september. Prøveleder Peter Rasmussen.

 

Brugsprøve ved alle prøver.

 

Frede takkede alle hjælpere, dommere og terrænværter, men opfordrede samtidig flere til at melde som hjælpere for at sikre, at prøverne kan afholdes.

 

Da der ingen spørgsmål var til prøveudvalget, gik Ib videre til:

 

Aktivitetsudvalgsformand Anne Funch:

 

Første opgave i 2016 var at udarbejde en velkomstpjece til nye medlemmer. Søs og Grete ville gerne lave den, vi skulle bare komme med tekst, billeder og tanker om, hvordan den skulle se ud. Tak til Søs og Grete. Pjecen bliver sendt ud til alle nye medlemmer og præsenterer, hvad vi kan tilbyde af træning og aktiviteter.

 

Da regionen bruger Bavnehøj Fritidsområde (Nr. Vedby Grusgrav), skal vi sende repræsentanter til et arbejdsudvalg. Det blev Annette og Anne der blev valgt, og der har været 2 møder og 2 arbejdsdage, som vi har deltaget i.

 

D-dag d. 26. juni hos Ib og Betten. Der deltog 50 hunde, hvilket er rekord. Annette var prøveleder, Jill Grenå eksteriørdommer og Ib Lyck brugsprøvedommer. Alle øvrige poster var besat af regionens egne trænere, bestyrelsesmedlemmer og trofaste hjælpere.

 

Dual Diplom. Da regionen har skrottet alle pokaler, fordi de er udslidte, der er problemer med, hvem der betaler for gravering og tilbage sendelse, har vi besluttet at få lavet et Dual Diplom, som hædrer årets DUAL = bedste resultat på c-prøve og skue. Diplomet forsynes med data og billede og eftersendes.

 

Skue i Knuthenborg d. 7. august. Skuet var en prøvelse for nye folk på posten. Terræn, dommer, ringassistent og ringsekretær kom hurtigt på plads. Præmier var indsamlet i stor mængde, men det var besværligt med fordelingen. I de praktiske gøremål forud for skuet, blev vi ramt af skybrud om lørdagen, og låst port om søndagen. Alt flaskede sig dog til sidst, kun var det ærgerligt at kun 38 hunde deltog, hvilket stiller spørgsmålet om, det er arbejdet værd.

 

Aktivitetsudvalget har, siden vi deltog i DRK’s årsmøde, hvor Carina Graversen fortalte om hundens hjerne, indlæring og stress, ønsket at få hende herned. Under bemærkninger til beretningen forespurgte vi, om interessen herfor, og med nogen tøven og spørgsmål, var der flere der tilkendegav, at de ville deltage.

 

Planlagte aktiviteter i 2017:

 

D-dag d. 24. juni

 

Skue d. 6. august

 

I støbeskeen foredrag med Carina Graversen.

 

Ib efterlyste spørgsmål til aktivitetsberetningen.

 

Jytte forespurgte, om der kunne udstedes Diplomer til andre aktiviteter, hvilket kunne øge interessen for de medlemmer, der er mere konkurrenceivrige.- Det kan man i grunden godt, der kan indsendes forslag, så ledelsen kan tage stilling.

 

Da der ikke var flere spørgsmål, gik vi videre til.

 

Materialeudvalgsformand Per Lindsten, der straks gav ordet videre til Frede Hansen, der havde stået for den post.

 

Frede fortalte at vi havde købt et brugt telt, der skulle bruges på skuet. Vi har suppleret op af diverse materialer, vi har ikke købt duer, da vi har rigtig mange liggende, som vi skal have sorteret. Vi skal prøve at minimere antal af frysere, da der bruges ret megen strøm og også mere, end vi har betalt for de sidste år, da måleren har været i uorden. Vi har aftalt en pris med Merete og vil måske udskifte de ældste frysere til mere energivenlige nye frysere.

 

Frede efterlyser, at folk der har sin gang i Forneby, rydder op og gør rent efter sig, han er træt af, at han og Mette må rydde op efter andre.

 

Af spørgsmål spurgte Karin, om man med det eventuelle tiltag i DRK om forbrug af mindre vildt på prøver, måske skulle vente lidt med at skifte frysere ud.

 

Derefter stillede Ib videre til Per Lindsten og beretning om Regionens Hjemmeside.

 

Per mente, at der næppe var nogen, der ikke havde bemærket, at vi havde fået ny Hjemmeside. Han synes selv, den er overskuelig og let at betjene.

 

Det var dog ikke uden udfordringer, at få den op at stå. Per troede, vi havde købt en færdig pakke, klar til start, men han skulle selv fylde den ud, hvilket i sidste ende måske var en fordel. Så der er brugt rigtig mange timer for at komme dertil, hvor vi er nu.

 

Selvfølgelig er der udfordringer for både brugere og webredaktører, vi skal alle sammen lære at bruge de muligheder, der er.

 

Klubben er også kommet på Facebook, og det er en konkurrent til Hjemmesiden, der er ikke samme aktivitet på siden som før Facebook.

 

Per kunne godt tænke sig, at flere ville bruge Hjemmesidens Gæstebog, til ris og ros, omkring de ting vi laver.

 

Efterfølgende kom følgende bemærkninger til beretningen: Nick mener ikke, at Gæstebogen skal bruges til ris og ros, og navnet Gæstebog burde måske skiftes ud med et bedre dækkende. Jytte mente, vi skulle benytte lejligheden til at henvise til Hjemmesiden, når vi var på Facebook. Karin sagde, at Facebook kunne være meget godt, men det er et hurtigt pub op og i løbet af kort tid væk igen

 

Debatten sluttede med at konstatere at Hjemmesiden er et officielt medie, Face Book et uofficielt.

 

Derefter gav Ib ordet til Anders, der kom med betragtninger for 2017.

 

Anders sagde, at han ligesom Peter havde sagt sidste år, er bekymret for fremtiden. Mht. bestyrelsesarbejdet, er det bekymrende og demotiverende, at slet ingen bakker op om arbejdet. Det samme gælder, hvis der skulle udbydes flere prøver, aktiviteter m.m., det er den samme lille skare, der gang på gang stiller op Selv med det niveau af prøver vi har nu, er det svært at rekruttere, og jeg frygter, vi bliver nødt til at aflyse, hvis vi ikke kan finde hjælpere nok.

 

DRK barsler med en ny instruktøruddannelse og 4. februar skal vi til infomøde om det på Fyn. Vi må forudse øget forbrug til kørsel, deltagergebyr, uddannelse m.m. hvilket fremgår af budget 2017.

 

Anders havde sat det mål, at alle prøveledere skulle være på plads ved årsskiftet. Dette er indfriet, og på dagen blev der sendt hjælperlister rundt, så folk allerede nu kunne melde sig som hjælper til et arrangement.

 

Afsluttende takkede Anders de afgående medlemmer af bestyrelsen for godt samarbejde.

 

Ib spurgte til bemærkninger og flere kom på banen.

 

Per Lindsten bad folk tænke over, at hvis bare hvert medlem meldte sig som hjælper 1 gang årligt, var problemet løst.   Nick svarede, at de personer der var til stede til mødet, alle hjælper, det er på træningspladserne, nye skal rekrutteres. Betten spurgte, om man kunne gå op med hund og samtidig være hjælper. Lise spurgte om man kunne være hjælper på halv tid, hvis man fysisk ikke kan klare mere. Begge dele kan sagtens lade sig gøre, det skal bare planlægges på forhånd. Jan Sørensen fortalte, at andre regioner forlanger, at man hjælper mindst en gang årligt, hvis man vil deltage i klubbens træning og aktiviteter. Anders svarede, at den mulighed har været vendt i bestyrelsen, men sparket til hjørne foreløbig. Muligheden med, at en erfaren hjælper har en ny med ud, så man kan se, hvad opgaven indebærer, blev også vendt. Jytte fortalte, at andre bød hjælperne på mad og en træningsdag. Egon foreslog, at bestyrelsen bød menige medlemmer ind i de forskellige udvalg, for dermed at lette arbejdsbyrden. Forslagene tages op i bestyrelsen.

 

Med dette var beretningen slut og Ib satte den til afstemning.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 5: Bestyrelsen aflægger regnskab til godkendelse og decharge, samt budget for næste år:

 

Regnskabet var delt ud og Frede fremlagde hovedpunkterne i regnskabet.

 

Efterfølgende kom der flere spørgsmål. Karin spurgt til udgifter vedrørende aktiviteter, der på regnskabet kun fremgik med indtægter. Ib kommenterede, at indtægter ikke var retvisende, når udgifterne var budgetteret anden steds i regnskabet. Der var spørgsmål til diverse posten, kontantbeholdningen og manglende forsikring. Den manglende forsikring er bevidst, da to års præmie svarer til alt vi ejer på en gang.

 

Ib sendte regnskabet til afstemning og det blev vedtaget med 25 for, 3 imod og 2 blanke.

 

Derefter fremlage Frede budget for 2017. På budgettet kommer en ny post, da vi i 2017 skal betale gebyr for brug af vores lokale i Slemminge. Gebyret afhænger af medlemsantal og alder for medlemmer, og beløber sig til ca. 1000 kr.

 

Der blev stillet spørgsmål til et forventet mindre overskud på prøvedelen. Anders begrundede med, at man måtte tage højde for, at vi kunne komme til at aflyse prøver pga. mangel på hjælpere.

 

Punkt 6: Valg til regionsledelsen:

 

Ib forklarede forsamlingen de forskellige muligheder, der var for at sammensætte en bestyrelse.

 

Som minimum skulle der findes 1 medlem, for at få 5 medlemmer. Derefter kan bestyrelsen øges med 1 eller 2 suppleanter. Man kan også håbe på, at så mange melder sig, at der kan blive 7 medlemmer og 2 suppleanter i bestyrelsen.

 

Annette Olsen og Conny Olsen er opstillet og IB gav forsamlingen 10 minutters summe pause, før han tog valget op igen.

 

Efterfølgende meldte Anne Funch sig til en omgang mere, Jan Sørensen blev foreslået og accepterede, Peter Rasmussen blev foreslået og accepterede. Før valget blev Lise Barfoed Høj valgt til stemmetæller i stedet for Peter, der jo nu var på valg. Valget blev gennemført med 29 gyldige stemmeafgivelser og en ugyldig. I bestyrelsen kom Conny Olsen med 24 stemmer, Anne Funch med 23 stemmer, Annette Olsen med 18 stemmer. Jan Sørensen blev 1. suppleant med 11 stemmer og Peter Rasmussen blev 2. suppleant med 9 stemmer.

 

Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Gert Mikkelsen blev revisor og Ib Lyck revisorsuppleant.

 

Punkt 8: Behandling af indkomne forslag:

 

Ingen forslag.

 

Punkt 9: Eventuelt:

 

Anders meddelte, at vi havde 2 medlemmer med 25-års jubilæum. Flemming Thorsen, der ikke kunne være til stede, men får nålen tilsendt, og Sonja Heinecke, som Anders uddelte nålen til, med et stort til lykke.

 

Der blev spurgt til budget til DM for hold, og om bestyrelsen havde droppet det. Det er ikke med på budgettet, da Anders ikke har fået tilkendegivelser om interesse på træningsholdene, hvor han har forespurgt. Er der engagerede førere og dygtige hunde nok, der opfylder kriterierne, kan det tages op igen, men folk må selv kontakte, hvis de mener, de har hunde derhjemme, som vi ikke ser på træningspladserne, og det skal ikke være i sidste øjeblik. Bestyrelsen tager det op og udarbejder kriterier for deltagelse. Det er ikke bestyrelsens intension, at vi skal deltage for at vise ”flaget”, hvis ikke kvaliteten er til det.

 

Anne efterlyste opbakning fra medlemmer til vores årlige skue og spurgte til, om flere ville deltage, hvis vi udvidede med en brugshundeklasse. Det lod til, at det måske kunne være en ide.

 

Anne spurgte om invitationen til ”Dagens Ret” i stedet for ”Kaffe og Kage var at foretrække fremover. Dette blev bekræftet.

 

Da der ikke var flere emner under aktuelt, takkede Ib for fremmødet og en god konstruktiv debat og sluttede dermed årsmødet.

 

Ref. Anne

 

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster