DRK-LF

Årsberetning for prøveudvalget

 

Der har været afholdt 3 prøver i 2016 som fordeler sig på:

 

C.Prøve 16.04. på Idalund med 55 deltagende hunde mod 36. i 2015.

Of.WT  28.05. i Charlottenlund Skov med 60 deltagende hunde, en stor tak til Betten & Ib for lån af terrænet.

B. Prøve 24.09. på Søholt Gods med 53 deltagende hunde.

 

2017 byder på 4 prøver i DRK-LF fordelt som følger:

 

22.04. U.off. WT prøveleder Peter Rasmussen

27.05. Off. WT prøveleder Andreas Nielsen

27.08. Markprøve Golden Prøveleder Anders Steffensen

30.09. Markprøve B. prøveleder Peter Rasmussen

 

Der vil være mulighed for at gå til brugsprøve ved alle arrangementer.

 

Der skal her fra lyde et Stort Tak til alle de frivillige hjælpere, dommere og terrænværter, uden dem kan vi ikke Afholde nogle prøver, jeg skal også opfordre flere til at melde sig som hjælpere da det er svært altid at skulle spørge de samme mennesker om at stille op.

 

På udvalgets vegne

Frede J. Hansen

 

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster