Beretning fra aktivitetsudvalget årsmøde 19. januar 2016.
 v/ Hanne Pedersen:

 

Efter årsmødet blev der nedsat et aktivitetsudvalg. Hanne Pedersen som formand, Annette Olsen og Anne Funch som medlemmer.

 

Vi har i året holdt møder for at planlægge aktiviteterne i Regionen, og har som de andre i Regionen været behjælpelig til DM.

 

Den 28/6. blev der holdt D - dag. Anne Funch vil fortælle om dagen.

 

Den 4  - 5 /7. træningsweekend.
Betten havde igen i år arrangeret træningsweekend hjemme hos hende og Ib. Betten havde skaffet 3 trænere: Carsten Druekær, Pia Bielefeldt og Henrik Poulsen.

Der var tilmeldt 17 hunde, alle fik en lærerig træning ud af det.
Lørdag aften stod den på hygge, med grill arrangement, hvor 25 deltog, som alle nød det lune sommervejr.
Søndag sluttede med frokost, hvor alle gav udtryk for tilfredshed og glæde over en dejlig Weekend, hvor man fik mange nye ideer, og øvelser med hjem til videre træning.

Regionen vil gerne takke både Betten og Ib for at de endnu engang har åbnet deres dejlige perle for Regionen og alle deltagerne.

 

I år vil der også blive træningsweekend hos Betten og Ib.  
Arrangementet vil blive som privattræning, som Betten står for.

Den første søndag i august  havde vi i lighed med tidligere år fået lov at afholde Skue i Knuthenborg park.
Der var 56 hunde fremmødt. Karin Høj var skueleder, og dommer til udstilling var Michael Kristensen. Brugsprøvedommer, Ib Lyck Hansen. Barn hund Anne Funch.
I år var vi heldige med vejret, sol hele dagen, og alle hyggede sig. En god stemning.

Anne Funch og Annette Olsen, har udarbejdet  en velkomstpjece om Regionen, som nye medlemmer vil få. Søs og Grete har lovet at færdigeproducere den.

 

Udvalget takker alle hjælper  som hjælper til vores arrangementer. Uden dem kunne vi jo ikke lave nogle arrangementer.

 

På udvalgets vegne

Hanne Pedersen.

 

Tilbage

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster